දේශකයත් ඉවර වුණා එහෙනම්!

දේශකයා ගැන නොදන්නා කෙනෙකු සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ සිටිනවා විය නොහැක.ඔහු අන්තිමට පළකල ලිපි දෙකම බොහෝ දෙනාට විකාරරූපී,මඤ්ඤං ලිපි දෙකක්ම විය. ...

මහඇමති වෙන්න දඟලන සීනිබෝල කෑලි

දැන් දැන් ඡන්ද උණුසුම වැඩි වෙමින් පවතී.හැම පක්සයක්ම ලහි ලහියේ තරගයට සූදනාම් වෙනවාය.උඩින්ම දිනීමේ හැකියාව ඇතත් ආන්ඩුවත් සෑහෙන ගේමක් අදි...