දුලාගේ වැඩවලින් නැවතත් කන්දේ ගෙදර විකාශය වේ !!!

ඔය අයට මතක ඇතිනෙ දුලා අර කෝරලේ මහත්තයා ගැන ලියපු ලිපිය.එකේදි ලංකාවේ ටෙලි නාට්‍ය ඉතිහාසය ගැන කතා වුනානෙ.දුලාගේ අදහස වුනෙත්,කමෙන්ට් දාපු බො...

කිරි සප්පයාගේ ලියුම අංක 1-කිරි පිටි,ෆොන්ටෙරා හා සපීරෝ නෝනා.

මේ ලිපිය කිරි සප්පයා කියා පොඩි එකෙකුගේය... දුලා මාමා අතේ එවමි, මේ දවස් ටිකේම සී ලංකාවේ අයට බොන ජාති සම්බන්දයෙන් අල්බුද ඇති උනාය.සතියකට...